güzellik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Okşayıcı söz veya davranış, iyilik, yumuşaklık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Ahlak ve fikrî nitelikleriyle hayranlık uyandıran şey

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Güzel olan bir kimsenin niteliği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "güzellik enstitüsü" "güzellik kraliçesi" "güzellik malzemesi" "güzellik müstahzarları" "güzellik salonu" "güzellik yarışması" "iyilik güzellik"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-zel-lik