güzelleme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Halk edebiyatında konusu aşk olan, lirik bir şiir türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Şen, sevinçli duyguları anlatan türkülerde özel bir ezgi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-zel-le-me