güzelleştirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güzelleştirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Güzelleştirme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-zel-leş-ti-re-bil-mek