güzelleşme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güzelleşmek işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Güzelleşme uğruna bıçak altına yattı."


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-zel-leş-me