güzel yazı sanatı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-zel ya-zı sa-na-tı