güzel duyusal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Estetik. "(Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, bedii, bediiyat)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-zel du-yu-sal