güzel duyu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Estetik. "(güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkilerini konu olarak ele alan felsefe kolu, bedii)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-zel du-yu