ne demek?

Sonbaharda, gece gündüz eşitliği anında Güneş'in gök Ekvator'u çizgisi üzerinde bulunduğu nokta

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim gök bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

güz nok-ta-sı