güvercingiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güvercin, kumru vb. kuşları içine alan geniş bir familya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-ver-cin-gil-ler