güvenmelik vermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir kimseye pazarlığında anlaşılmış bir paranın küçük bir bölümünü önceden vermek, kapora vermek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-ven-me-lik ver-mek