güvenme dostuna saman doldurur postuna ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`dost sandığın birtakım kimseler sana kolaylıkla kötülük edebilirler` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-ven-me dos-tu-na sa-man dol-du-rur pos-tu-na