ne demek?

Güven duyulma, güvenle bakılma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Sevme, sayma, güvenilme, bağlanma gibi endişelerin bir ağırlık taşımadığı bu yönetimde esas, halkı korkutmak ve bezdirmektir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

gü-ve-nil-me