ne demek?

Güvenilebilmek durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

gü-ve-ni-le-bil-me