güvence vermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir anlaşmada taraflardan biriyle ilgili olarak sorumluluğu yüklenmek, inanca vermek, teminat vermek, garanti vermek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir sorumluluk karşılığı olarak para vb. ortaya koymak, inanca vermek, teminat vermek, garanti vermek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-ven-ce ver-mek