güvence ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Alınan sorumluluğa karşı olarak ortaya konulan şey

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz, teminat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

Örnek / Cümle; "Satıcı güvence verdiği için aldık."

İlişkili birleşik kelimeler; "güvence akçesi" "yaşam güvencesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-ven-ce