güven yazısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirli bir nicelikteki para için, bir bankanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada veya aracısında açtırılan hesap, akreditif

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-ven ya-zı-sı