gütmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayvan veya hayvan sürüsünü önüne katıp otlatarak sürmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir düşünceyi veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimseyi, bir topluluğu kendi düşünce ve amacı doğrultusunda yönetmek, sevk ve idare etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "işgüder" "eş güdüm"

Hecelenişi / Hecelemesi;
güt-mek