ne demek?

Hayvan veya hayvan sürüsünü önüne katıp otlatmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Anasının ne hayvanları güdecek zamanı ne de dermanı vardı."

İlişkili birleşik kelimeler;

"işgüder""eş güdüm"

Hecelenişi / Hecelemesi;

güt-mek


Bir düşünceyi veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak

Tipi / Türü;

nesnesiz mecaz

Bir kimseyi, bir topluluğu kendi düşünce ve amacı doğrultusunda yönetmek, sevk ve idare etmek

Tipi / Türü;

mecaz