gürlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalın ve gür ses çıkarmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kuvvetli ve etkili bir biçimde varlığını göstermek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gür-le-mek