ne demek?

Bol, gür ve çağlayarak akan (su)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat ağızlardan

Hecelenişi / Hecelemesi;

gür-lek