gürleşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gür bir duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Gübre atınca çimler gürleşti."


Hecelenişi / Hecelemesi;
gür-leş-mek
gürleşmek