güreş minderi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kapalı spor salonlarında güreşçilerin üzerinde güreştikleri, üstü yekpare kaplı olan kauçuk minder

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-reş min-de-ri