güre ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiftleşmek isteyen kısrak veya dişi eşek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yaşından üç yaşına kadar olan tay

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kuvvetli, dinç

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekingen, korkak, ürkek

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-re