ne demek?

Gelişmek, gürbüz duruma gelmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Büsbütün gürbüzleşmiş ormanların çam, meşe, kestane gibi çeşit çeşit ağaçlarıyla örtülü dalga dalga dağlar bütün huşunetlerini kaybederek kadife yığınları hâline gelmiş."

Hecelenişi / Hecelemesi;

gür-büz-leş-mek