ne demek?

patırtıya pabuç bırakmamak

Tipi / Türü;

teklifsiz konuşmada

Kullanımı;

"O zamanki Said Halim Paşa kabinesi, eski Babıali zihniyetinde bir hükûmet olmadığından gürültüye pabuç bırakmadı ve ileri harekete başladı."