gürültüsüz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gürültüsü olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kimseyi tedirgin etmeyen veya kimsenin dikkatini çekmeyen

İlişkili birleşik kelimeler; "gürültüsüz patırtısız"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-rül-tü-süz