gürültücülük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gürültücü olma durumu, velvelecilik, kavaracılık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-rül-tü-cü-lük