gürültü kirliliği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsanlar üzerinde fiziksel ve ruhsal bakımdan olumsuz etkiler oluşturan karışık ve yüksek ses

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-rül-tü kir-li-li-ği