günlük güneşlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açık ve bol ışıklı, sıcak, yağışsız "(yer veya hava)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gün-lük gü-neş-lik