ne demek?

Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 metre yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç; sigala, sığla (Liquidambar orientalis)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bitki bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

gün-lük ağa-cı