günlük ağacı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 metre yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sığla "(Liquidambar orientalis)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gün-lük a-ğa-cı
günlük ağacı