güney noktası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güney doğrultusunun ufuk üzerinde göğü deldiği nokta

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-ney nok-ta-sı