güneş hayvancıkları ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kök bacaklılardan, ışın biçimindeki yalancı bacaklarıyla hareket eden bir hücreli hayvanlar takımı, günsüler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-neş hay-van-cık-la-rı