gündemi değiştirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

doğal akışı içinde ilerleyen işlerin bir sebepten dolayı yönünü değiştirmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gün-de-mi de-ğiş-tir-mek