gündeş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı günde olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çağcıl

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Güncel


Hecelenişi / Hecelemesi;
gün-deş