gündüz külahlı gece silahlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

gerçekte iyi olmadığı hâlde iyi gibi görünen kimseler için kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
gün-düz kü-lah-lı gece si-lah-lı