gündüz gözüyle ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gün-düz gö-züy-le