güncelleyebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güncelleme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Güncellemeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gün-cel-le-ye-bil-mek