güncelletmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güncelleme işini yaptırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Telefonun yazılımını güncellettim."


Hecelenişi / Hecelemesi;
gün-cel-let-mek