güncelleştirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güncel duruma getirmek, aktüelleştirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Programların veya yazılımların yeni sürümlerini bilgisayara yüklemek

Özelliği / Tipi / Türü; "bilişim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gün-cel-leş-tir-mek