güncelleştirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güncelleştirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Güncelleştirmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gün-cel-leş-ti-re-bil-mek