günaydın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`İyi sabahlar` anlamında sabahları söylenen bir selamlama sözü

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeni mi farkına vardın? anlamında bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "alay yollu"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-nay-dın