günah keçisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçek sorumluları korumak amacıyla suç, kabahat vb. olumsuzlukların sebebi olarak gösterilen kişi, kurum, nesne vb

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-nah ke-çi-si