gün yağmuru ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güneş çıkmışken yağan iri damlalı yağmur

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gün yağ-mu-ru