gün tün eşitliği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gece ile gündüzün eşit olması, ılım, ekinoks

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gün tün eşit-li-ği