gün durumu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güneş'in dik açıklığının en büyük veya en küçük olduğu gün

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, gök bilimi"

Örnek / Cümle; "21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde olmak üzere iki kez gün durumu gerçekleşir. (yaz gün durumu,kış gün durumu)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gün du-ru-mu