gün dönümü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gecelerin ve gündüzlerin uzamadan kısalmaya veya kısalmadan uzamaya döndükleri gün

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gün dö-nü-mü