ne demek?

tehdit yollu cezalandırmak

Hecelenişi / Hecelemesi;

gü-nü-nü gös-ter-mek