gümrahlaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitki aşırı derecede büyümek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,eskimiş"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Su deli dolu akmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Ses gür, yüksek, kuvvetli olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
güm-rah-laş-mak