gümrah ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşırı derecede büyümüş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça gumrāh

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Deli dolu, gür akan "(su)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzun, sık ve dalgalı "(saç)".

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüksek, kuvvetli "(ses)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
güm-rah