gümrük tarifesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İthal edilen mallar üzerinden alınması gereken vergi miktarı veya oranlarını gösteren liste

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
güm-rük ta-ri-fe-si