gümrük kolculuğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gümrük kolcusunun yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
güm-rük kol-cu-lu-ğu